MENY BRF STENHUGGAREBYN OM BYN HYRA STENBROTTET BESÖKA BYN KONTAKT LOGGA IN

BESÖKA BYN

BESÖKA BYN

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU BESÖKER BYN

Stenhuggarebyn med tillhörande stenbrott är unikt och betraktas som riksintresse på grund av tydliga industrihistoriska lämningar. Om du är intresserad av byns historia är du välkommen att gå byns kulturstig, som du kan läsa mer om nedan.

Byn och stenbrottet är privat mark som du får besöka utifrån allemansrätten. Det innebär bland annat att du inte får:

Notera även att det är förbjudet att bada i stenbrottet av säkerhetsskäl.

Läs mer om allemansrätten på Ekerö kommuns webbplats.

Hitta hit.

GÅ BYNS KULTURSTIG

Byn och stenbrottet har kulturstig, vilket är en slinga med informationstavlor om byns historia. Här nedan hittar du en karta över stigen och samtliga informationstavlor som pdf-filer.

KARTA ÖVER KULTURSTIGEN

Karta

Ladda ned kartan

SKYLTAR LÄNGS KULTURSTIGEN


STENBROTTET

Welcome


PÅ FILM & TV

Welcome


ATT BRYTA GRÅ GRANIT

Welcome


TUNGA TRANSPORTER

Welcome


STENHUGGERIET

Welcome


PÅ ANDRA SIDAN

Welcome


DANSBANA & BADHUS

Welcome


STENKROSS & LASTPLATS

Welcome


STENHUGGAREBYN

Welcome


KARTA ÖVER BYN

Welcome


SJÄLVSTÄNDIGT SAMHÄLLE

Welcome